nl

Bibliotheek

Dit is de digitale toegang tot verschillende boekencollecties van Museum Huis Doorn:

Losungen: het religieuze zakboekje van ex-keizer Wilhelm II

Het zakboekje van ex-keizer Wilhelm II uit 1921, met daarin zijn persoonlijke notities en dagelijkse religieuze beschouwingen, waaronder zijn zielenroerselen ten tijde van het overlijden van zijn eerste vrouw ex-keizerin Auguste Victoria.

Open het zakboekje


De persoonlijke bibliotheek van de laatste Duitse keizer Wilhelm II (1859-1941)

Deze bibliotheek kent een zogenaamde ‘gesloten opstelling’. Werken uit deze collectie kunnen alleen op aanvraag worden geraadpleegd.

De Eerste Wereldoorlog bibliotheek van de Western Front Association

De volledige bibliotheek van de Western Front Association (WFA) staat opgesteld in de studiezaal van het Kenniscentrum Huis Doorn en de Eerste Wereldoorlog. Publicaties uit deze bibliotheek kunnen in het poortgebouw van Huis Doorn door iedereen met belangstelling voor het onderwerp WOI worden ingezien. WFA-leden kunnen bovendien ook werken lenen.


De Eerste Wereldoorlog bibliotheek van Museum Huis Doorn

Stichting tot Beheer van Huis Doorn beschikt zelf ook over een omvangrijke collectie boeken, tijdschriften en documentatie m.b.t. de Eerste Wereldoorlog.

Bibliotheek Luchtoorlog 1914 - 1918

Deze bibliotheek staat opgesteld in de studiezaal van het Kenniscentrum. Tijdens de Eerste Wereldoorlog werd voor het eerste gebruik gemaakt van het vliegtuig als wapen. In aanvang werd het vliegtuig defensief voor verkenning en observatie gebruikt, allengs zou de offensieve en strategische inzet zijn intrede doen. De Bibliotheek Luchtoorlog bevat een uitgebreide selectie van publicaties met betrekking tot de geschiedenis van luchtvaart in de Eerste Wereldoorlog.

Jaar Titel Weight
0.06120777130127